VSTUP DO ČSN ONLINE
 

Jak získat přístup do ČSN online

Varianty přístupu k ČSN:

Výši poplatků za přístup do ČSN online stanoví vyhláška č. 571/2020 Sb. spolu s délkou předplaceného období je výše poplatků shodná pro obě varianty ČSN online. Hlavním rozdílem je možnost správy svých uživatelů a souhrnný poplatek za všechny své uživatele u varianty "ČSN online pro firmy s více uživateli". Další podrobnosti jsou uvedeny v Podmínkách použití.

ČSN online pro jednotlivě zaregistrované uživatele

Tato varianta je určena především pro jednotlivce, menší firmy, fyzické podnikající osoby (živnostníky a podnikatele), nebo soukromé osoby. Je vhodná, pokud je požadován přístup pouze pro jednoho uživatele. Není vhodná pro firmy s více uživateli, kteří si sami chtějí provádět správu svých uživatelů v ČSN online. Mohou ji však použít i větší firmy, pokud požadují přístup pouze pro jednoho svého pracovníka. Pro každou licenci se vyplňuje nová žádost. Po odeslání žádosti do systému (potvrzení registrace) obdrží uživatel v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci, nejdříve výzvu k zaplacení poplatku a po jeho uhrazení také potvrzení o zaplacení poplatku. Tato varianta umožňuje zaplatit bezhotovostním převodem na účet nebo platební kartou přes platební bránu a v nutných případech i na přepážce Zákaznického centra ČAS v hotovosti nebo platební kartou. Při zaplacení kartou přes platební bránu je přístup aktivován bezprostředně po zaplacení. Při platbě převodem je služba aktivována až po obdržení platby na bankovní účet poskytovatele služby ČSN online (obvykle 2 až 3 dny).

Přímá registrace pro variantu ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele je zde.

Další podrobnosti jsou uvedeny v Podmínkách použití

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato varianta je určena pro firmy s více uživateli, které si sami provádějí správu svých uživatelů (pomocí zvoleného správce uživatelů) a pro knihovny. Poplatek se hradí souhrnně za všechny uživatele a za celé období. Po odeslání žádosti do systému (potvrzení registrace) obdrží uživatel v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci, potvrzení o přijetí žádosti a výzvu k zaplacení poplatku a po jeho uhrazení také potvrzení o zaplacení poplatku. Tato varianta umožňuje zaplatit pouze bezhotovostním převodem na účet, kdy je služba aktivována až po obdržení platby na bankovní účet poskytovatele služby (obvykle 2 až 3 dny). Počet uživatelů může osoba oprávněná k podání žádosti v průběhu předplaceného období zvýšit (nikoliv však snížit) a to pomocí vyplnění žádosti "Zvýšení počtu uživatelů v průběhu předplaceného období". Službu pro přístup do ČSN online pro firmy s více uživateli nelze zvolit pro užívání pouze jediným uživatelem, i když jde o firemního zaměstnance. V takovém případě je potřeba zvolit variantu „ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele“.

Přímá registrace pro variantu ČSN online pro firmy s více uživateli je zde.

Další podrobnosti jsou uvedeny v Podmínkách použití