VSTUP DO ČSN ONLINE
 

Jak získat přístup do ČSN online

Varianty přístupu k ČSN:

Cena za přístup do ČSN online a délka předplaceného období jsou shodné pro obě varianty. Hlavním rozdílem je možnost správy svých vlastních uživatelů, kterou získá zákazník v "ČSN online pro firmy s více uživateli" a společná fakturace za všechny své uživatele.

ČSN online pro jednotlivě zaregistrované uživatele

Objednávání a registrace v ČSN online pro jednotlivce je v maximální míře automatizováno. Tento systém je určen především pro jednotlivce, menší firmy, fyzické podnikající osoby (živnostníky a podnikatele), nebo soukromé osoby. Je vhodný, pokud je požadován přístup pouze pro jednoho uživatele. Není vhodný pro firmy s více uživateli, kteří si sami chtějí provádět správu svých uživatelů v ČSN online. Mohou ho však použít i větší firmy, pokud požadují přístup pouze pro jednoho svého pracovníka. Tato varianta umožňuje registraci přímo v systému, bez nutnosti sepisovat smlouvu. Umožňuje zaplatit bezhotovostním převodem na účet nebo platební kartou přes internetovou platební bránu a v nutných případech i na přepážce Informačního centra ČAS. Při zaplacení kartou přes platební bránu je přístup aktivován bezprostředně po zaplacení. Při platbě převodem je služba aktivována až po obdržení platby. Pro každého jednotlivého uživatele je vždy vystaven samostatný doklad k platbě. Je odesílán v elektronické podobě.

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato varianta je určena pro firmy s více uživateli, které si sami provádějí správu svých uživatelů, dále pro knihovny a studovny škol. Poskytnutí služby je umožněno na základě smlouvy. Objednatel platí souhrnně za všechny své uživatele, kteří mají přístup do služby ČSN online, na základě faktury, za celé období. Počet uživatelů může objednatel v průběhu předplaceného období zvýšit (nikoliv však snížit). Smlouvu pro přístup do ČSN online pro firmy s více uživateli není vhodné použít pro zpřístupnění služby jedinému uživateli, i když jde o firemního zaměstnance. V takovém případě je třeba použít „ČSN online pro jednotlivě zaregistrované uživatele“.

Další podrobnosti jsou uvedeny v Podmínkách použití

Přímá registrace pro variantu ČSN online pro jednotlivě zaregistrované uživatele je zde
Formuláře smluv pro variantu ČSN online pro firmy s více uživateli jsou zde